Wij bouwen op elkaar

Met veiligheid op de eerste plaats

MVOI B.V. is een professioneel zakenpartner in de bouwsector voor de Nederlandse markt. Wij leveren advies en zorgen voor de aanleg of aanpassing van zowel ondergrondse- als bovengrondse leidingnetwerken. Wij richten ons met name op de realisatie van transport- en distributieleidingen voor gas, water, warmte en elektrotechniek. Vanuit de jarenlange ervaring van onze medewerkers bieden wij uitsluitend een hoge kwaliteit dienstverlening aan en komt veiligheid bij ons op de eerste plaats.

onze visie

Wij zijn ons als bedrijf zeer bewust dat onze werkzaamheden invloed hebben of kunnen hebben op sociale en maatschappelijke kwesties. Wij gaan dan ook elke dag te werk met grote zorg en veel respect voor mens en milieu. Doordachte levering van energie en water is de komende jaren namelijk van groot belang, zeker met het oog op de klimaatdoelstellingen. Door onze kennis en capaciteit in te zetten bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen die daaruit voortkomen, dragen wij bij aan de verduurzaming van Nederland.
 

Onze ambitie

Het is onze ambitie om een voortrekkersrol te vervullen in deze transitie. Het kwalitatief hoogwaardig uitvoeren van projecten is en blijft de corebusiness van MVOI. We merken dat klanten steeds vaker op zoek zijn naar verdergaande samenwerking in de keten waarbij wij optreden als projectpartner die in een vroeg stadium haar expertise inbrengt en het volledige pakket aan werkzaamheden oppakt of coördineert. Onze doelstelling is dat klanten naar ons toekomen vanwege onze professionele samenwerking, betrokken medewerkers en technische kennis waarbij we de beste oplossing realiseren voor een marktconforme prijs.
 

Onze verantwoordelijkheid om te investeren

Wij zien een tekort ontstaan aan technisch geschoold personeel. Daarom investeren wij in jonge mensen en leiden ze op tot vakman binnen onze werkvelden. Hiermee nemen wij onze verantwoordelijkheid binnen de krapte op de arbeidsmarkt en kunnen wij onze klanten blijven bedienen. Onze doelstelling voor de komende jaren is geconsolideerde groei, waarmee wij onze portefeuille beheersbaar houden en de kwaliteit van ons werk blijven waarborgen. Hiermee zorgen we voor de continuïteit van MVOI.