Over MVOI

een jonge organisatie met een rijk verleden

In 1940 opgericht en al bijna 80 jaar bekend vanwege het uitvoeren van vele – vaak complexe – projecten in verschillende disciplines binnen de Nederlandse bouwsector. Toch zijn wij pas sinds 2016 actief onder onze nieuwe naam: MVOI B.V. En omdat deze naam geen afkorting is, krijgen wij vaak de vraag: "Waar staat MVOI eigenlijk voor?"

Eerlijkheid, openheid en samenwerken

Deze drie woorden liggen ten grondslag van MVOI en staan centraal wanneer beslissingen gemaakt worden. Eind 2019 zijn er, gebaseerd op deze basis, verschillende kernwaarden geïntroduceerd om medewerkers een kompas te geven voor het maken van beslissingen. Hierdoor kunnen onze doelstellingen (nog beter) behaald worden. De belangrijkste doelstelling is de continuïteit van onze onderneming. MVOI gaat voor de lange termijn en streeft duurzaamheid na op alle vlakken van de bedrijfsvoering. Een spreiding van activiteiten en een landelijke dekking zijn daarbij strategische bouwstenen. 

Onze kernwaarden


We leveren kwaliteit 

We werken veilig 

We zijn productief

We doen wat we zeggen


We nemen initiatief

We werken samen 

We maken winst

Samen Sterk

MVOI heeft alle benodigde certificaten, een modern KwaliteitsManagementSysteem en zeer gekwalificeerde medewerkers. Om een meerwaarde te bieden aan onze klanten willen we steeds meer taken oppakken, daar is onze organisatie dan ook volledig op ingericht. Onze focus is het leveren van een bijdrage aan de energietransitie en kijken daarin verder vooruit, naar de belangrijke rol die groene waterstof gaat innemen. Onze mensen krijgen de kans om met ons hierin mee te groeien. Er is veel aandacht voor elk individu en ieders welzijn. We zijn een platte organisatie, iedereen kent elkaar en er zijn geen gesloten deuren, letterlijk. Iedereen is namelijk belangrijk.