Wij waarborgen

Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid

MVOI is een gecertificeerd bedrijf in het aanleggen van bekabeling, laswerk en het leggen van buizen. Wij hebben certificaten voor het herwaarmerken van leidingen, voor het saneren van een waterbodem en nog vele andere werkzaamheden.

Controleren, toetsen en waarborgen

Ons milieumanagementsysteem en kwaliteitsmanagementsysteem (Quality Assurance en Quality Control) zijn evenzeer gecertificeerd. Jaarlijks worden wij getoetst door de instanties. Hierbij wordt gecontroleerd of wij voldoen aan de eisen van de onderstaande certificaten. Met deze systemen, onze werkwijze en onze ervaring in het uitvoeren van projecten kunnen wij de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van onze werkzaamheden controleren, toetsen en waarborgen. Zodat de eisen van de opdrachtgever ten alle tijden worden nageleefd, in zowel de ontwerp- als de uitvoeringsfase. 

Normen waar MVOI voor gecertificeerd is:

●    VCA-Petrochemie 2017/6.0 (veiligheidsnorm)

●    Veiligheidsladder/4.0, trede 3

●    ISO 9001:2015 (kwaliteitsnorm)

●    ISO 14001:2015 (milieunorm)

●    CKB 2014* (Scope + processen kabelinfrastructuur, buizenlegbedrijven en sleufloze techniek) 

●    ISO 3834:2006 (lasnorm)

●    Herwaarmerken

●    BRL SIKB 7000 / 6.0, protocollen 7001+7004 (norm voor werken in vervuilde grond)

●    CO2 prestatieladder**/ 3.0, niveau 5 (norm voor klimaatvriendelijk aanbesteden en ondernemen)

*Op de website van Stichting CKB kun je de actuele certificatie status van MVOI inzien. 

** Op de website van Mourik kun je meer lezen over de prestatieladder https://bit.ly/37gHkX7

De CO2-Prestatieladder

Er is volop aandacht voor het terugdringen van CO2-emissies, in de maatschappij maar ook binnen onze organisatie. Wij hebben daarom de systematiek van de CO2-Prestatieladder geïmplementeerd. Ontwikkeld door ProRail en in beheer bij SKAO; deze ladder bestaat uit vijf niveaus en vier invalshoeken. De certificering kan alleen door een een onafhankelijke instantie afgegeven worden.

MVOI heeft het hoogste niveau van CO2-Prestatieladder. Door minder CO2 uitstoot te veroorzaken bij de uitvoering van onze projecten en duurzame oplossingen te genereren zetten wij alles op alles om het verschil willen maken. Daarbij committeren wij ons aan de Europese doelstelling ten behoeve van de CO2-reductie. Dit bereiken we door ons brandstof- en energieverbruik actief te reduceren. Onze langetermijndoelstelling is om in 2035 energieneutraal te worden.

Naast energie-efficiency en vermindering van CO2 werken wij ook aan een beter milieu. Vanaf de ontwerpfase denken wij al na over het materiaalgebruik, de gebruiksfase, het onderhoud en natuurlijk ook het mogelijke energieverbruik.