Wij lopen warm voor

Duurzame energie

MVOI is in staat om op innovatieve wijze nieuwe verbindingen te leggen. Dat is waar wij warm voor lopen. Door onze kennis, ervaring en capaciteit kunnen wij overal in Nederland aan de slag met eigen materieel en gekwalificeerd personeel.

Niet huiverig voor complexe projecten

Vooral niet als het project in dienst staat van duurzame energie. Voor een groot aantal opdrachtgevers werken wij projectmatig, of op basis van meerjarige overeenkomsten aan onder- en bovengrondse infrastructuren voor warmte. Zo hebben wij in hartje Utrecht een zinkerpakket in een warmte tracé vervangen. De bestaande zinker was uitgevoerd in staal-in-staal (DN400/600) en is vervangen door staal- PUR-PE DN400/560. Omdat de zinker in den natte is gelegd, moest er een damwandconstructie en een tijdelijke Treadway brug geïnstalleerd worden. Vervolgens hebben wij gebruik gemaakt van deze brug om de zinker te construeren en te installeren.

Eén van de samengestelde bestekeisen was dat de rondvaartboten zonder hinder door de gracht konden blijven passeren. De te vervangen zinker takt namelijk af van de DN400 leidingen en kruist de Stadsbuitengracht van Utrecht. De scope van de vervanging loopt door tot aan de overkant van de gracht, waar het vaste punt in het staal-in-staal systeem zich bevindt. Aan de Wijde Doelen is de ondergrondse put met afsluiters en isolatiekoppelingen hergebruikt. Waarbij de kopwand is aangepast om de muurdoorvoer geschikt te maken voor Staal-PUR-PE. Het bestaande staal-in-staal systeem loopt verder de stad in waar zich een put bevindt met geflenste isolatiekoppelingen. Ook bevindt zich hier de overgang naar het bestaande staal-PUR-PE net. Deze put is vergroot om plaats te maken voor nieuwe (gelaste) isolatiekoppelingen.

“De energietransitie is één van de grootste uitdagingen waar we als samenleving voor staan. Deze uitdaging pakken we dan ook met beide handen aan”

 

Werknemer die kabel aan het lassen is
Utrecht

Waterstof als energiedrager

De vraag naar een alternatief voor het gasverbruik wordt steeds groter in Nederland. Mede door de Europese regelgeving, maar zeker ook naar aanleiding van de aardbevingen in Groningen die voortkomen uit gaswinning. De energietransitie is één van de grootste uitdagingen waar we als samenleving voor staan. Het gebruik van aardgas voor warmte zal volledig vervangen moeten worden door duurzame energiebronnen. Inmiddels zijn er verschillende alternatieven; Waaronder het gebruik van aardwarmte, biogas, zonne- en windenergie maar ook de toepassing van groene koolstofvrije waterstof. De laatstgenoemde is het alternatief waar wij veel toekomst in zien. Wij zien dan ook een belangrijke rol weggelegd voor groene waterstof. Door de hoge zuiverheid kan deze schone molecuul heel breed ingezet worden en fungeren als opslagmedium. Groene waterstof, geproduceerd via elektrolyse, kan er namelijk voor zorgen dat grote hoeveelheden duurzame energie — zowel geproduceerd op zee als land — goed ingepast worden in ons energiesysteem. Juist op de momenten dat er ook behoefte aan is.

Het aanpassen van bestaande netwerken, ten behoeve van opslag en het transport van groene waterstof, evenals het verzorgen van nieuwe infrastructuren zijn binnen MVOI dan ook belangrijke doelstellingen. Samen met zusterbedrijven kunnen we hierin een totaaloplossing bieden, inclusief de benodigde meet- en regeltechniek. Wij slaan de handen graag ineen voor duurzame energie en zijn niet bang om hierin een voorbeeldfunctie in te nemen.

Duurzaam
Duurzaam

GOVERNANCE CODE ‘VEILIGHEID IN DE WARMTEBRANCHE' 

De komende jaren zal, mede door de energietransitie, de druk op de warmtebranche toenemen. Maar dit mag niet ten koste gaan van de veiligheid in de sector. Dat vinden wij en vele opdrachtnemers en opdrachtgevers ook. Daarom is de governance code ‘veiligheid in de warmtebranche’ opgezet door een aantal belangrijke initiatiefnemers. MVOI heeft zich aangesloten bij dit programma en wil hiermee een bijdrage leveren aan een cultuur van veilig werken.
Meer weten over dit initiatief? Kijk dan op de website van Stichting Warmtenetwerk.