Wij spannen ons in

Voor industriële omgevingen en havengebieden

In een omgeving waar extra veiligheidseisen gelden – waar leidingen en kabels niet weggestopt worden maar juist in het zicht aanwezig zijn – ook daar zorgen wij voor het ontwerp, de installatie, vervanging of renovatie van kabels en leidingen. Deze vorm van infrastructuur is niet overal uitvoerbaar en is vaak gebonden aan een bedrijventerrein, een haven- of industriegebied.

Werken met veiligheidsrisico’s

Er zijn veel veiligheidsrisico’s die op dit soort omheinde terreinen aanwezig zijn, daarom is ruime ervaring in het vak essentieel. MVOI beschikt over die waardevolle ervaring en is geoefend in het werken met strakke tijdsplanningen. Daarnaast hebben wij het benodigd materieel en gekwalificeerd personeel om leidingen bovengronds aan te leggen. Hoewel er ook ondergronds leidingen worden aangelegd in de industriële omgeving, is het voordeel van bovengrondse leidingen dat technici makkelijker en sneller toegang hebben tot de buizen en kabels voor onderhoud en inspectie.

De bovengrondse leidingen kunnen daarbij door ons beschermd worden door ze te schilderen en mogelijk te isoleren. Maar ook verschillende installatie- en ondersteuningsmethodes van leidingen, aangepast naar type en materiaal, behoren tot de mogelijkheden. Tevens kunnen we naar behoefte leidingdelen fabriceren. Stralen, schilderen, isoleren en lasonderzoek worden dan al voor het transport en de eindmontage uitgevoerd.
 

VOOR ZOWEL HET ONDER- ALS BOVENGRONDS AANLEGGEN VAN RIOLERING, WATER-, GAS- EN WATERSTOFLEIDINGEN, ZIT JE BIJ ONS GOED!

Industrie 2

Veiligheid

Met ons veiligheidssysteem borgen wij een veilige en gezonde werkplaats voor alle betrokken personen in alle projectfasen. Wij zorgen ervoor dat vanaf de ontwerpfase het veiligheidsaspect gewaarborgd is. Wij denken al vanaf de eerste projectfase na over veiligheidsrisico’s. Niet alleen voor de aanleg, maar voor de gehele levensduur van het netwerk. Reeds in de aanbestedingsfase identificeren wij de veiligheidsaspecten.

Per (deel)opdracht stellen wij een project specifiek KVGM-plan op, daarnaast hanteren wij een generieke risico inventarisatie en evaluatie (RIE) die aansluit op de activiteiten binnen de opdracht.

De ontwerpfase en uitvoeringsfase starten wij met een start-werk-overleg waarin wij de KVGM-afspraken uit het KVGM-plan communiceren met de projectleden. Voordat wij risicovolle taken uitvoeren, ontvangt de betreffende medewerker een start-werk-instructie van zijn leidinggevende waarin de veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen worden besproken. Iedereen heeft de bevoegdheid om bij het constateren van een onveilige werkuitvoering, gevaarlijke situaties en bij het niet opvolgen van afspraken uit het specifieke KVGM-plan, werkzaamheden (tijdelijk) stop te zetten en de direct leidinggevende te informeren. Op de projectlocatie is altijd een bedrijfshulpverlener aanwezig. Alle benodigde informatie en stappenplan bij een calamiteit is opgenomen in de “Alarmkaart” die aanwezig is op elke projectlocatie in elke bouwkeet. Het toezicht op de naleving van KVGM voorschriften is de verantwoordelijkheid van iedere werkgever. De KVGM-coördinator in de uitvoeringsfase heeft als taak toezicht te houden op de naleving van de coördinatie- en KVGM afspraken. Onze KAM-afdeling houdt veiligheidsaudits op de projectlocaties om te toetsen of wij werken volgens het afgesproken veiligheidssysteem en KVGM-plan. Op basis van veiligheidsaudits, projectevaluaties en meldingen verbeteren wij ons generieke KVGM-plan en veiligheidssysteem.