2 april 2020

Certificaat Veiligheidsladder behaald (niveau 3)

De veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg.

Treden binnen de veiligheidsladder

Een essentiële factor is het bewustzijn in alle lagen van de organisatie en de eigen bijdrage aan de veiligheid. Dat heeft alles te maken met houding, gedrag en cultuur. Is er een setting gecreëerd waarbij mensen zich durven te uiten mocht er sprake zijn van een minder veilige situatie? Wordt er over veiligheid gesproken en worden de medewerkers gehoord?

Het hanteren van de veiligheidsladder heeft een brede functie. Het biedt kaders voor veilig werken aan alle partijen die in de diverse branches werkzaam zijn. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers. Veiligheid doe je met z’n allen, in de hele keten.

De veiligheidsladder verdeelt het veiligheidsbewustzijn en -gedrag over 5 laddertreden. Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen in veiligheid, hoe hoger de score. Op de foto zie je de verschillende treden binnen de veiligheidsladder.

We kunnen hierbij melden dat de certificering met goed gevolg is afgerond en dat Mourik Infra en daarmee ook MVOI B.V. gecertificeerd zijn voor de veiligheidsladder met een Veilig Bewust Certificaat op trede 3. Dit geeft aan dat we actief met veiligheid bezig zijn, we het belang erkennen van veiligheidsregels en proberen iedereen mee te nemen in het verhaal, waarom veilig werken zo belangrijk is.

Het mag duidelijk zijn dat veiligheid binnen MVOI al heel sterk aanwezig is in ons dagelijks werk en we als organisatie al goede stappen hebben gezet naar een veilige werkomgeving voor ons allemaal.