10 juli 2020

MVOI is NOx-vrij

Medio 2019 kregen we opdracht voor het vervangen en renoveren van een deel van het gasnetwerk van Denekamp. Het project betreft het vervangen van meerdere afsluiterschema’s en het uitvoeren van een gestuurde boring nabij een Natura 2000 gebied.

Aggregaat in werking

Tijdens de uitvraag had de opdrachtgever als risico benoemd dat bij de inzet van dieselaangedreven materieel de NOx uitstoot hoger zou zijn dan in de vergunningaanvraag kon worden meegenomen. De klant had daarbij de voorzet gedaan om zoveel mogelijk elektrisch materieel in te zetten.

Vrij snel trokken we de conclusie dat er in de directe omgeving niet de mogelijkheid is om een elektra aansluiting te realiseren. Daarom hebben we samen met Mourik EGP (Exhaust Gas Purification) de mogelijkheden onderzocht om NOx vrij te werken. We kwamen daarbij tot de oplossing om een aggregaat te ontwikkelen dat NOx vrij kan draaien. Hiertoe hebben we een SCR emissie nabehandelingssysteem ontwikkeld wat op een Stage V 33 kW aggregaat geïnstalleerd kan worden om de NOx uitstoot te reduceren tot stikstof en water. Daarnaast heeft Mourik Techniek een 10 voets container volledig ingericht voor MVOI waar het aggregaat in is komen te staan.

De installatie is onlangs getest en de uitkomst was NUL NOx uitstoot bij vollast, waarmee we ruimschoots binnen de vergunde hoeveelheden blijven.

Het aggregaat is begin juni 2020 in gebruik genomen. Omdat we in overleg met onze onderaannemer van Vulpen hebben gekozen voor de inzet van een elektrisch aangedreven boormachine, wordt de gehele boring ook zonder uitstoot van NOx uitgevoerd.

Al met al een mooie volgende stap naar emissie loos bouwen die MVOI heeft kunnen zetten onder de wensen en eisen van onze opdrachtgever voor het uitvoeren van het werk.