28 september 2021

De kracht van combinatie

Met enthousiasme kunnen wij mededelen dat 21 Groep en MVOI B.V. hun krachten hebben gebundeld middels een samenwerkingsverband.

Samenwerkingsverband MVOI en 21 Groep

Hiermee kunnen wij voor onze klanten het volledige pakket aan werkzaamheden oppakken/coördineren van kabel- en leiding tot elektronische- en werktuigbouwkundige installaties. Onze ambitie is om een voortrekkersrol te vervullen in de energietransitie. Dit door onze capaciteit en expertise gezamenlijk in te zetten in de regio Zeeland en Zuidwest Nederland. Samen dragen wij bij aan de verduurzaming in de regio en nemen wij onze verantwoordelijkheid binnen de krapte in de arbeidsmarkt door werving en opleiding van jonge mensen.